Diagnostische Camera in de Geestelijke Gezondheids Zorg voor betere kwaliteit en doelmatigheid

Toegevoegde waarde Diagnostische Camera

In het contact tussen mensen is vooral de non-verbale communicatie belangrijk, zoals de gezichtsuitdrukking, de lichaamshouding en de toon van de stem. Natuurlijk is het ook van belang wát mensen zeggen, maar hoé de dingen gezegd worden is het meest belangrijk. Dit geldt voor al het menselijk contact, maar zéker voor de gezondheidszorg en voor een complex vak als de psychiatrie. Juist op het vlak van het transparant, veilig en betrouwbaar vastleggen van deze non-verbale communicatie valt veel winst te behalen op het gebied van diagnosestelling het vaststellen van benodigde vervolgbehandelingen.

De oplossing is om de non-verbale communicatie tussen patiënt/cliënt en hulpverlener op een eenvoudige, veilige en gestandaardiseerde manier op video vast te leggen. Verbazingwekkend genoeg zijn er geen producten in de markt die dit kunnen. Om deze reden hebben we als alternatief de Diagnostische Camera ontwikkeld.

Praktijkervaringen met de Diagnostische Camera

De eerste reacties op het gebruik van de Diagnostische Camera zijn erg positief:

  • De Camera heeft lovende kritieken ontvangen en de Innovatieprijs van het Veluws Centrum voor Technologie in 2014 gewonnen
  • Binnen GGz Centraal, regio Flevoland, is een jaar lang een kwalitatief onderzoek gedaan naar de inzet van de Diagnostische Camera. Hierbij is gevraagd naar de ervaringen van de diverse gebruikersgroepen (patiënten, familieleden, interviewers en supervisoren). Interviewers geven na gebruik aan dat zij het zeer prettige en waardevolle methodiek vinden, zowel voor de patiënt als voor hun eigen bijscholing. Patiënten vinden het niet vervelend om op video gezet te worden. Zij geven aan dat zij het motiverend zouden vinden om de video's met hun behandelaar terug te kijken. Familieleden geven aan het zeer prettig te vinden dat deze methodiek eindelijk beschikbaar is. Zij dichten het terugkijken van de beelden in het kader van de behandeling een hoge waarde toe
  • Wij hebben pilots lopen bij enkele andere GGZ instellingen (waaronder GGZ Eindhoven) en wij zijn met diverse GGZ instellingen in gesprek over het starten van pilots

Op onderstaande video vertelt Jeroen Terpstra, geestelijk vader van de Diagnostische Camera, uitgebreid over de eerste ervaringen met de Diagnostische Camera. Deze video is opgenomen tijdens een Landelijke Expertmeeting High & Intensive Care (HIC) Psychiatrie.

Ondernemers achter de Diagnostische Camera

Haerst BV is een jong en innovatief bedrijf opgericht door Jeroen Terpstra en Stefan de Haas.

Team Haerst, van links naar rechts: Pedro Roodenburg (Autodidact Soest), Nenna vd Poppe, Jeroen Terpstra, Daniëlle Terpstra-Dam, Stefan de Haas, Esther de Haas, Matthijs Ides

Jeroen Terpstra is psychiater, innovator, onderzoeker en ondernemer. Als psychiater is hij al ruim 8 jaar werkzaam bij GGZ Centraal. Sinds 2010 als Hoofd van het behandelprogramma 24uurs/Acuut in Flevoland. Zijn verregaande kennis en ruime ervaring in de acute psychiatrie was aanleiding tot het ontwikkelen van de Diagnostische Camera. Hij is een autoriteit binnen zijn vakgebied op het gebied van diagnostiek en psychofarmacologie.

Stefan de Haas is ondernemer en specialist op het gebied van beveiligingstechniek. Security Management oplossingen in het hoge marktsegment, risico inventarisaties opstellen en bijbehorende beveiligingsmaatregelen implementeren bij grote organisaties en particuliere opdrachtgevers zijn voor hem dagelijkse kost. Het toepassen van de nieuwste techniek past bij de beleving van de ondernemer.

Op het gebied van hard- en software wordt Haerst ondersteund door het bedrijf Autodidact in Soest. Dit bedrijf is gericht op het ontwikkelen van leermiddelen voor educatieve instellingen. Zij is zo enthousiast over het product geworden dat het besloten heeft om in ruil voor haar inspanningen mede-eigenaar te worden.

Waarom investeren in Haerst BV

We gaan hieronder in op drie redenen waarom investeren in Haerst BV aantrekkelijk kan zijn.

Grote toegevoegde waarde binnen de Geestelijke Gezondheids Zorg

De Diagnostische Camera heeft grote toegevoegde waarde binnen de Geestelijke Gezondheids Zorg, zoals blijkt uit de eerste pilotresultaten: De kwaliteit van diagnosestelling en hiermee behandeling verbetert doordat er minder informatie verloren gaat De methodiek is patiëntvriendelijk aangezien op een eenvoudige manier een robuust patiëntendossier wordt opgebouwd en daarnaast is geen extra gesprek meer nodig met een professional in geval van ‘second opinions’ De Diagnostische Camera draagt bij aan een doelmatigere gezondheidszorg. Professionals kunnen hun tijd beter gebruiken, ‘second opinions’ eenvoudig organiseren en bepaalde taken makkelijker delegeren naar assistenten. Hierdoor is de terugverdientijd voor de Diagnostische Camera beperkt tot twee maanden, blijkt uit de pilot bij GGz Centraal

Realistisch verdienmodel in zeer grote markt

De huidige omzet is €22.000 op basis van de huidige succesvolle pilots. Haerst is ervan overtuigd deze in drie jaar te kunnen laten groeien naar €1.100.000 door de stap van pilot naar brede product-uitrol te maken. Het verdienmodel bestaat uit verkoop van hardware (éénmalige inkomsten) in combinatie met een dienstverleningsovereenkomst (jaarlijks terugkerende inkomsten) voor een periode van vijf jaar. Deze periode is gelijk aan de wettelijke archieftermijn van het medisch dossier. Een gemiddelde video-registratie duurt 10 minuten. Per opgenomen gesprek kost dat €5 (€1 per jaar).

Voor de Diagnostische Camera is Haerst, op basis van het aantal GGZ instellingen en gezondheidscentra, tot onderstaande analyse van het marktpotentieel gekomen.

marktpotentie

Als we uitgaan van een conservatieve 1 unit per locatie betreft het, mede vanwege de dienstverleningsovereenkomst (DVO), een marktpotentieel van ongeveer €25 miljoen (ongeveer 0,3% van de totale Geestelijke Gezondheids Zorg kosten in Nederland).

Uniek product ook toepasbaar buiten de Geestelijke Gezondheids Zorg

Het eenvoudig en veilig vastleggen van non-verbale communicatie tussen twee personen die met elkaar in gesprek zijn op video is niet alleen in de Geestelijke Gezondheids Zorg van essentieel belang. Er zijn nog veel meer mogelijkheden waarbij het vastleggen van gesprekken die op een later tijdstip (door iemand anders) teruggekeken kunnen worden toegevoegde waarde heeft (justitie, advocaten, journalisten etc. etc.).

Crowdfunding campagne afgerond

Inmiddels is de crowdfunding campagne voor Haerst afgerond. Uiteindelijk heeft de campagne ertoe geleid dat met behulp van zes informal investors Haerst €200.000 heeft opgehaald. Dit geld is inmiddels gebruikt om de Diagnostische Camera en bijbehorende software bij te werken en meerdere pilot projecten te starten. Via deze website houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Haerst. Daarnaast kunt u ook BNR Zaken Doen Met in de gaten houden, waar Jeroen Terpstra regelmatig zijn ondernemerservaringen met het publiek zal delen.

Voor de meest recente uitzending met Jeroen Terpstra klikt u hier.