Sinds enkele jaren krijgt e-health ruimschoots de aandacht als een mogelijk middel dat kan bijdragen aan het vergroten van zelfmanagement door de patiënt, het reduceren van het verwachte arbeidstekort in de zorg en het verbeteren van de doelmatigheid in de zorg. Deels is deze aandacht terecht en biedt e-health grote mogelijkheden, maar alle deskundigen zijn het erover eens dat deze mogelijkheden op dit moment (nog) niet benut worden. Een probleem hierbij is dat e-health als containerbegrip wordt gebruikt, terwijl er verschillende verschijningsvormen zijn.

Zorgfunders maakt gebruik van de KNMG definitie die als volgt luidt: het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het meten en doorgeven via internet van bloedstollingswaarden door patiënten zelf, videocontact met thuiszorgmedewerkers, domotica, teleconsultatie door artsen van andere artsen (bijvoorbeeld teledermatologie) en telemonitoring van patiënten met chronische aandoeningen. Administratief ondersteunende systemen zoals EPD's, ZIS en HIS vallen hier in principe buiten.

Zorgfunders werkt samen met business partner Aimpact. Dit adviesbureau screent de Nederlandse zorgmarkt continu op het gebied van (e-health) innnovaties en legt deze kennis vast in een uitgebreide database van de lopende innovaties, onder andere op het gebied van e-health, waardoor het mogelijk is om snel te achterhalen welke innovaties vooop lopen en daadwerkelijk in het zorgproces een positie aan het veroveren zijn . Daarnaast werkt Zorgfunders nauw samen met de innovatie-afdelingen van enkele grote zorgverzekeraars, zodat een goed beeld aanwezig is in hoeverre de innovatie gecontracteerd kan gaan worden.

Het type campagnes op het gebied van e-health komt overeen met de proposities binnen medische technologie. Investeringen in deze groep brengen een relatief hoog risico-profiel met zich mee, wederom afhankelijk van de fase waarin de onderneming zich bevindt. Over het algemeen zullen de campagnes investeringen in aandelen betreffen dan wel in converteerbare obligatieleningen.

Terug