In een aantal gevallen zal crowdfunding ingezet worden voor proposities die nog te klein zijn om in aanmerking te komen voor traditionele financiering. Hierbij kunt u denken aan een onderneming die een bedrag van bijvoorbeeld EUR 50.000 nodig heeft om een prototype te ontwikkelen. Vaak zijn deze bedragen te klein of is de onderneming nog niet ver genoeg om de interesse te wekken van professionele financiers.

In een groot aantal gevallen kunnen professionele financiers en betrokken investeerders zoals medisch professionals en patiënten elkaar versterken.

 

Afbeelding1

Professionele financiers beoordelen de financiële haalbaarheid, terwijl medisch professionals en patiënten kunnen toetsen of de propositie daadwerkelijk toegevoegde waarde gaat hebben.

Twee grote banken en een aantal investeringsmaatschappijen werken inmiddels samen met Zorgfunders bij de uitwerking van dit concept.

Terug