Zorginnovaties kunnen tegenwoordig rekenen op een warme belangstelling als middel om de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te waarborgen. Desondanks blijft het moeilijk om innovatie daadwerkelijk van de grond te krijgen. Eén van de redenen is de terughoudendheid van kapitaalverschaffers om te investeren in innovaties, zeker wanneer deze zich nog in een zeer onzekere opstartfase bevinden. Crowdfunding kan een zeer effectief middel zijn om in (een deel van) de financieringsbehoefte te voorzien.

Crowdfunding biedt ondernemingen een platform om in plaats van of in combinatie met de traditionele financieringsbronnen (zoals banken en investeerders) alternatief kapitaal aan te boren bij de (potentiële) consument en andere stakeholders waarmee zij haar plannen kan realiseren. De ondernemer plaatst op een website zijn of haar propositie, waarin investeerders kunnen investeren. Op deze manier kan de ondernemer niet alleen in zijn kapitaalbehoefte voorzien, maar mobiliseert tegelijkertijd een netwerk van personen die zijn of haar onderneming verder wil helpen. 

In 2016 is in Nederland €170 miljoen via crowdfunding bemiddeld. Naar verwachting groeit dit de komende jaren naar enkele honderden miljoenen euro’s per jaar. Bij een gemiddelde transactie zijn ongeveer 100 tot 200 investeerders betrokken

 

Zorgfunders en haar crowdfunding partners bieden de volgende vormen van crowdfunding aan.

 

voorverkoop

 

(Voor)verkopen

Bij (voor)verkopen, ook 'rewards' genoemd, koopt en betaalt u het product en/of dienst vooraf en geeft u de organisatie de tijd om het product en/of dienst daadwerkelijk te produceren en eventueel zelfs te ontwerpen.

Er zit dus enige tijd tussen de aanschaf en betaling van het product en/of dienst en de daadwerkelijke levering.

Lees meer

 

aandelen

 

Bedrijfsfinanciering

Bij bedrijfsfinanciering stelt u geld beschikbaar aan de onderneming. In ruil krijgt u in geval van succes een beloning in de vorm van rente en/of waardestijging van de aandelen.

Zorgfunders biedt via haar crowdfunding partners drie vormen van bedrijfsfinanciering aan: obligatieleningen, aandelen en achtergestelde converteerbare obligatieleningen.

Lees meer