In het nieuws en blog

Recent is een interview verschenen in de nieuwsbrief van Zorgvisie over Zorgfunders. Hier vindt u het betreffende interview en de link naar de betreffende Zorgvisie webpagina.

Het Nederlandse bedrijf The eNose Company heeft een elektronische neus ontwikkeld, de zogenaamde  AeonoseTM die aan de hand van ademanalyse met hoge betrouwbaarheid kan vaststellen of er sprake is van hoofd-halskanker. Daarnaast vinden diverse pilots plaats voor andere aandoeningen, zoals borstkanker, prostaatkanker en darmkanker. Alleen al voor hoofd-halskanker kan €10-20 miljoen op jaarbasis bespaard worden bij grootschalige toepassing van de AeonoseTM in Nederland.  In juni is een crowdfunding campagne begonnen om €250.000 op te halen. Dit geld wordt gebruikt om de introductie van de AeonoseTM te versnellen. Inmiddels is €50.000 via crowdfunding geïnvesteerd.

Lees meer

Vandaag is de crowdfunding campagne van The eNose Company geopend. Het bedrijf hoopt minimaal €250.000 op te halen bij particuliere investeerders voor de doorontwikkeling van de AenoseTM. Uit een pilotstudie met Maastricht UMC+ blijkt dat dit apparaat aan de hand van ademanalyse met een hoge betrouwbaarheid kan aangeven of er sprake is van hoofd-halskanker.

Lees meer

Zorgfunders is één van de eerste deelnemers aan de Crowdfunding Hub, het Nederlandse kenniscentrum voor crowdfunding en crowdsourcing.

Lees meer

Maandag 17 maart jongstleden heeft de Novartis Patient Academy een workshop georganiseerd rondom projectfinanciering voor patiëntenorganisaties. Mark Lenssen heeft vanuit Zorgfunders een korte inleiding verzorgd over mogelijke financieringsbronnen waarna de ruim 40 deelnemers aan de slag gingen met zes projecten uit hun dagelijkse praktijk. Klik hier voor de slides die gebruikt zijn tijdens de inleiding.

Zorgfunders zet de volgende stap in de voorbereiding aan de hand van twee themasessies: oncologie en langer (zelfstandig) thuis wonen door ouderen. Deze sessies zijn bedoeld voor organisaties die een rol willen spelen bij campagnes rondom proposities.

Lees meer

Zorgfunders heeft in  november een succesvolle klankbordsessie gehouden voor geïnteresseerde organisaties, waaronder investeringsmaatschappijen, zorgverzekeraars, innovatienetwerkpartners, banken, vertegenwoordigers van zorgaanbieders en crowdfunding platforms.

Lees meer