In het nieuws en blog

Vandaag is de crowdfunding campagne van The eNose Company geopend. Het bedrijf hoopt minimaal €250.000 op te halen bij particuliere investeerders voor de doorontwikkeling van de AenoseTM. Uit een pilotstudie met Maastricht UMC+ blijkt dat dit apparaat aan de hand van ademanalyse met een hoge betrouwbaarheid kan aangeven of er sprake is van hoofd-halskanker.

Hoofd-halskanker is met 644.000 nieuwe gevallen per jaar de zesde meest voorkomende vorm van kanker wereldwijd. Ieder jaar komen 15.000 Nederlanders bij hun arts met klachten die kunnen duiden op een vorm van hoofd-halskanker. Bij ongeveer 3.000 patiënten wordt daadwerkelijk een vorm van hoofd-halskanker vastgesteld.

De Aeonose™ kan met behulp van ademanalyse bij verdenking op hoofdhals-kanker en bij periodieke controles van patienten die onder behandeling zijn het diagnostisch traject aanzienlijk verkorten en is daarbij veel patiëntvriendelijker dan de huidige diagnostiek. Patiënten waarbij mogelijk sprake is van hoofd-halskanker (of die onder controle zijn na een behandeling) blazen gedurende enkele minuten hun adem in de Aeonose™ via het mondstuk aan de bovenkant. De Aeonose™ stelt binnen 15 minuten het patroon van de deeltjes in de adem vast en vergelijkt dit patroon met de adempatronen van patiënten zonder hoofd-halskanker en patiënten met hoofd-halskanker. Op basis van deze vergelijking kan het apparaat vaststellen of er sprake is van hoofd-halskanker. Het Maastricht UMC (MUMC+) heeft vorig jaar een pilot met veelbelovende resultaten uitgevoerd. Hierover is gepubliceerd in het internationale wetenschappelijk tijdschrift ‘Laryngoscope’. 

Crowdfunding platform Oneplanetcrowd en netwerkorganisatie Zorgfunders faciliteren gezamenlijk deze campagne. Oneplanetcrowd is bijna twee jaar actief als platform en heeft inmiddels ruim €2 miljoen aan investeringen via crowdfunding campagnes opgehaald. Zorgfunders is  een nieuw crowdfunding concept voor en door zorgorganisaties. Zij wil innovatie in de zorg stimuleren en versnellen door netwerken rondom innovaties te creëren met behulp van crowdfunding.

Terug naar overzicht