In het nieuws en blog

Het Nederlandse bedrijf The eNose Company heeft een elektronische neus ontwikkeld, de zogenaamde  AeonoseTM die aan de hand van ademanalyse met hoge betrouwbaarheid kan vaststellen of er sprake is van hoofd-halskanker. Daarnaast vinden diverse pilots plaats voor andere aandoeningen, zoals borstkanker, prostaatkanker en darmkanker. Alleen al voor hoofd-halskanker kan €10-20 miljoen op jaarbasis bespaard worden bij grootschalige toepassing van de AeonoseTM in Nederland.  In juni is een crowdfunding campagne begonnen om €250.000 op te halen. Dit geld wordt gebruikt om de introductie van de AeonoseTM te versnellen. Inmiddels is €50.000 via crowdfunding geïnvesteerd.

The eNose Company heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van de AeonoseTM.  Het is namelijk niet alleen van belang dat de test betrouwbaar is, maar ook laagdrempelig kan worden toegepast in de zorg. Patiënten waarbij mogelijk sprake is van hoofd-halskanker (of die onder controle zijn na een behandeling) blazen gedurende enkele minuten hun adem in de  Aeonose™ via het mondstuk aan de bovenkant. De  Aeonose™ stelt binnen 15 minuten het patroon van de deeltjes in de adem vast en vergelijkt dit patroon met de adempatronen van patiënten zonder hoofd-halskanker en patiënten met hoofd-halskanker. Op basis van deze vergelijking kan het apparaat vaststellen of er sprake is van hoofd-halskanker. Het Maastricht UMC (MUMC+) heeft vorig jaar een pilot met veelbelovende resultaten uitgevoerd.  Hierover is gepubliceerd in het internationale wetenschappelijk tijdschrift ‘Laryngoscope’. Inmiddels zijn diverse pilots gestart voor andere aandoeningen, zoals borstkanker, prostaatkanker en darmkanker.

De AeonoseTM is niet alleen patiëntvriendelijk, maar ook kostentechnisch laagdrempelig. Het apparaat zelf kost  ongeveer €1.000, terwijl de kosten voor iedere analyse (ongeveer €100) vele malen goedkoper zijn dan huidige diagnostische methoden. Alleen al voor hoofd-halskanker kan op deze manier €10-20 miljoen op jaarbasis bespaard worden in Nederland.

Het potentieel blijkt wel uit de grote interesse van Nederlandse en buitenlandse ziekenhuizen om met de AeonoseTM aan de slag te gaan. Naast de lage kosten heeft deze eNose nog een groot voordeel: wanneer de Aeonose™ eenmaal is ingesteld voor de herkenning van een ziektebeeld kan dit eenvoudig ‘gekopieerd’ worden naar meerdere exemplaren. Niet ieder apparaat hoeft dus afzonderlijk gecalibreerd te worden.

The eNose Company is in juni een crowdfunding campagne gestart om geld op te halen voor de versnelling van de marktintroductie. Investeerders krijgen de mogelijkheid om in ruil voor rente geld te investeren in het bedrijf en kunnen, indien gewenst, op een later moment de lening en opgebouwde rente inruilen voor aandelen in dit bedrijf. Er kan vanaf €250 per persoon geïnvesteerd worden. Inmiddels is €50.000 via crowdfunding geïnvesteerd.

Terug naar overzicht