In het nieuws en blog

Zorgfunders heeft in  november een succesvolle klankbordsessie gehouden voor geïnteresseerde organisaties, waaronder investeringsmaatschappijen, zorgverzekeraars, innovatienetwerkpartners, banken, vertegenwoordigers van zorgaanbieders en crowdfunding platforms.

De aanwezige organisaties hebben aangegeven het concept te willen ondersteunen. De komende maanden worden potentiële proposities met bovenstaande organisaties doorgenomen en campagnes voorbereid, met als doelstelling om in het voorjaar 2014 met de eerste campagnes live te gaan.

Voor de slides welke tijdens de klankbordbijeenkomst zijn gebruikt klikt u hier.

Terug naar overzicht