Nederland is een broedplaats van nieuwe ondernemingen op het gebied van medische technologie. Alleen al via het MedTech Partners netwerk, waar bijna alle acacdemische ziekenhuizen en universiteiten zijn aangesloten worden jaarlijks 100 medisch technologische innovaties gescreend. De meest veelbelovende innovaties legt Medtech Partners voor aan een partnernetwerk, waarin productiebedrijven, distributiebedrijven en investeringsmaatschappijen vertegenwoordigd zijn. Een aantal van deze innovaties leent zich uitstekend voor crowdfunding, eventueel gecombineerd met een investering door een traditionele financier zoals een investeringsmaatschappij of bank.

Investeerders dienen zich te realiseren dat investeringen binnen deze groep over het algemeen een relatief hoog risicoprofiel met zich meebrengen, deels afhankelijk hoever de onderneming al is met de realisatie van haar idee of product. Hier staat een relatief hoog rendement tegenover wanneer de propositie succesvol blijkt te zijn. Over het algemeen zullen de crowdfunding campagnes bestaan uit investeringen in aandelen of een converteerbare (obligatie)lening. Een enkele keer zal de propositie zich lenen voor (voor)verkoop, wanneer het product door de consument gebruikt kan worden.

Een voorbeeld van een investering in deze categorie is de AeonoseTM, een apparaat dat met behulp van ademanalyse kan vaststellen of er sprake is van bepaalde aandoeningen zoals hoofdhalskanker. Meer informatie over de campagne voor de AeonoseTM vindt u hier.

 

 Terug