In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de NLC Ventures crowdfunding campagne die binnen drie weken de €100.000 grens ruimschoots gepasseerd is. Daarnaast leest u meer over de samenwerking tussen Zorgfunders en MedValue, een organisatie verbonden aan het Radboud UMC.

NLC Ventures crowdfunding campagne binnen drie weken boven €100.000

NLC Ventures is een netwerk van ervaren zorgondernemers dat actief is als accelerator van zorginnovaties. NLC zoekt naar zorginnovaties die de zorg beter maken en helpt de uitvinder om deze zorginnovatie daadwerkelijk versneld naar de markt te brengen. NLC stelt een ondernemend team samen rondom de innovatie, helpt het business model te definiëren en gaat op zoek naar financiering. Inmiddels ondersteunt NLC op deze manier drie zorginnovaties (zie http://www.nlc.nl voor meer informatie) of klik hier voor de NLC crowdfunding brochure.

nlc-logo-107x50NLC voert een crowdfunding campagne om minimaal €150.000 op te halen. Voor dit bedrag kan NLC twee nieuwe innovaties helpen versnellen. Investeerders worden onderdeel van het NLC netwerk, dragen bij aan een versnelling van zorginnovaties en ontvangen een rente van 10% op jaarbasis over het geïnvesteerde bedrag. Daarnaast krijgen ze het recht om hun lening op een later moment te converteren naar aandelen. Op dat moment worden de investeerders mede-eigenaar van het portfolio aan zorginnovaties en spreiden hiermee het investeringsrisico.

Wil je meer weten over NLC en wil je kennis maken met de ondernemers achter NLC, dan ben je van harte welkom tijdens een inloopborrel op donderdag 2 juli vanaf 18 uur in Amsterdam. Je kunt je aanmelden via nlc@crowdfunding.nl, waarna je nadere details ontvangt.

Samenwerking met MedValue om (regionale) zorginnovaties te versnellen

MedValue Powered-by-Radboudumc RGB w700pxZorgfunders is trots op de samenwerking die zij is aangegaan met MedValue, een organisatie gelieerd aan het Radboud UMC. MedValue richt zich op onderzoek naar de verwachte toegevoegde waarde van zorginnovaties op het gebied van kwaliteit en/of doelmatigheid van de gezondheidszorg.

Het doel van de samenwerking is om gezamenlijk in het najaar enkele crowdfunding campagnes tegelijkertijd te faciliteren voor geselecteerde zorginnovaties om op deze manier een versnelling van deze innovaties te bewerkstelligen. Inmiddels zijn ongeveer tien organisaties uitgenodigd die al eerder hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in een crowdfunding campagne en werken aan innovaties die een positieve impact hebben op de kwaliteit en/of doelmatigheid van de gezondheidszorg.

Op dinsdag 7 juli vindt in de namiddag een informatiesessie plaats in Nijmegen voor deze organisaties. Vervolgens zal gedurende de zomerperiode de campagnevoorbereiding plaatsvinden. Er wordt naar gestreefd om in het najaar (oktober - december) met meerdere organisaties daadwerkelijk een crowdfunding campagne te voeren. (Regionale) partners gaan de komende periode benaderd worden in hoeverre zij geïnteresseerd zijn om actief deze campagnes mede te ondersteunen en hiermee daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan het versnellen van zorginnovaties. Mocht je meer informatie hierover willen ontvangen, neem dan contact op met Zorgfunders (mark.lenssen@zorgfunders.nl).