NLC versnelt zorginnovaties

Gezond ouder worden en de zorg toch betaalbaar houden?

De wereldbevolking groeit en de zorgkosten groeien mee. Om de gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk te houden is innovatie hard nodig. In de praktijk zien we dat innoveren moeilijk is en dat veel waardevolle uitvindingen de markt niet bereiken.

Waar ligt dat aan? Het ontwikkelen van een uitvinding tot een bruikbaar product vraagt om ondernemerschap. Uitvinders in de gezondheidszorg zijn vaak briljante artsen of onderzoekers, maar geen ondernemers. NLC heeft deze ervaring met innovatie en ondernemerschap in de zorg wél. Wij gebruiken deze expertise om samen met de uitvinder te werken aan het opzetten van een gezond bedrijf dat een waardevolle bijdrage levert aan het verbeteren van de zorg. Zo houden wij samen de gezondheidszorg betaalbaar en verbeteren wij de kwaliteit van leven.

Hoe werkt NLC?

NLC werkt nauw samen met uitvinders in de gezondheidszorg om hun innovaties naar de markt te brengen. Anders dan informele investeerders en investeringsmaatschappijen stapt NLC al in een zeer vroeg stadium in. In ruil voor deze bijdrage wordt NLC samen met de uitvinder mede-oprichter. Anders dan adviseurs levert NLC geen advieswerk op basis van een uurtarief. NLC levert inzet, kennis, ervaring en creativiteit op eigen risico. Anders dan geldschieters, zoals venture capitalists en angel investors, geeft NLC de uitvinder ook geen geld, waarmee zij zelf een bedrijf bouwen.

Wat NLC onderscheidt is dat zij op eigen kosten in enkele maanden tijd samen met de uitvinders onderzoeken hoe een concurrerend product en gezond bedrijf opgebouwd kan worden. Daarna gaat NLC samen met de uitvinder aan de slag om het product en het bedrijf te realiseren. Dat kan enige jaren duren. Wanneer een venture op eigen benen kan staan is het doel bereikt en wordt afscheid genomen van de onderneming. Er zijn immers nog veel meer uitvindingen die naar de markt gebracht moeten worden.

In welke ondernemingen investeert NLC?

Inmiddels heeft NLC in drie ondernemingen geïnvesteerd. hieronder worden twee voorbeelden gegeven. Meer informatie over deze ondernemingen vindt u op http://www.nlc.nl.

Windtales

Cystische fibrose (CF), beter bekend als taaislijmziekte, is een ernstige, ongeneeslijke aangeboren longaandoening. Voor kinderen met CF is het noodzakelijk dagelijks ademhalingsoefeningen te doen, die soms wel 2 uur duren. Wind Tales is een serious game speciaal ontworpen voor kinderen met CF waarbij de spirometer als game controller dient. Door Wind Tales te spelen worden fysiotherapeutische oefeningen voltooid. Na het behalen van verschillende levels ontvangt de fysiotherapeut data, waardoor de behandeling gemakkelijk gevolgd en bijgesteld kan worden. Inzet van Wind Tales maakt therapie leuker en zorgt ervoor dat kinderen therapietrouw zijn. Dit leidt tot vermindering van complicaties en verhoogt de levenskwaliteit van deze jonge patiënten.

Haermonics

Na een openhartoperatie bloedt de wond na. Om het bloed af te voeren wordt een drainagesysteem aangelegd. Uit de praktijk blijkt dat deze drains regelmatig verstopt raken, waardoor het hartzakje volstroomt met bloed. Hierdoor heeft de patiënt een risico op allerlei complicaties. Haermonics ontwikkelt een innovatief spoelsysteem waarmee het hart na een openhartoperatie gedurende 24-48 uur gespoeld wordt. Dit reduceert infecties en overige, soms fatale, complicaties. Haermonics wordt ontwikkeld binnen de afdeling cardiochirurgie van het AMC. Doelstelling is om, naast een enorme kostenbesparing, 5.000 levens te redden van patiënten die jaarlijks overlijden als gevolg van complicaties van een openhartoperatie.

Iedere €75.000 die tijdens deze crowdfunding campagne wordt opgehaald stelt NLC in staat om één zorginnovatie te versnellen.

AAEAAQAAAAAAAASJAAAAJDM0YjY5NjI4LTQ5ZDItNGQ0OC1hMjA4LTJhNzU5M2ZiMjgzZA-2

Binnen twee maanden heeft NLC het maximale doelbedrag van €460.500 opgehaald waarmee zij zes nieuwe zorginnovaties naar de markt gaat brengen. Hierboven ziet u welk bedrag per campagneweek is opgehaald.