Crowdfunding in de zorg

Bestaande crowdfunding initiatieven binnen de Nederlandse zorgsector zijn tot nu toe met name gericht op het werven van donaties ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, met wisselend succes. Crowdfunding in een zakelijk setting is nog niet op grote schaal ingebed in de zorgsector terwijl het juist een sector is waarin crowdfunding een bijdrage kan leveren in het stimuleren van de gewenste innovatie. Dit kan een aantal redenen hebben. Allereerst vergt het voeren van een crowdfunding campagne veel inspanning. Het is meer dan alleen een propositie op een website plaatsen. Het gaat er vervolgens met name om om aandacht te krijgen voor de propositie door bijvoorbeeld de media op te zoeken en bijeenkomsten te organiseren waar de innovatie aan een groep geïnteresseerden gepresenteerd wordt. Daarnaast vergt het enige lef om een campagne te voeren. Het verloop van de campagne is namelijk erg zichtbaar voor iedereen, wat natuurlijk heel mooi is wanneer het een succes wordt, maar minder plezierig wanneer de campagne niet van de grond komt. Een belangrijk element in de voorbereiding van de campagne is dan ook het toetsen van de propositie binnen het persoonlijke en de zakelijke netwerk van de ondernemer achter de innovatie en te inventariseren of zij bereid zijn hierin te investeren.

De zorgsector heeft een groot voordeel ten opzichte van andere sectoren en dat is de aanwezigheid van vele ‘netwerken’. Aan de ene kant zijn er (regionale) innovatienetwerken zoals MedTechPartners en Health Valley, waarbij ondernemers de gelegenheid krijgen zich te presenteren aan mogelijke partners. Aan de andere kant zijn er netwerken die individuen kunnen bereiken met affiniteit met, kennis van en netwerk in de zorg. Hierbij kun je denken aan patiëntenorganisaties en organisaties voor medisch professionals. Crowdfunding is een erg interessant instrument om samenwerking te stimuleren tussen deze netwerken en de individuen te koppelen aan innovaties die zij interessant vinden. In dat geval willen ze niet alleen investeren maar ook hun expertise en netwerk inzetten om van de innovatie een succes te maken.

Het crowdfunding initiatief Zorgfunders is in de loop van 2014 gestart om deze netwerkgedachte daadwerkelijk in de praktijk te brengen en inmiddels is de eerste crowdfunding campagne volgens dit concept succesvol afgerond.

Zorgfunders en innovatie- en investeerdersnetwerken

Zorgfunders zet crowdfunding in om een verbinding te leggen tussen netwerken waar zorginnovaties ontstaan of samenkomen en (netwerken van) individuele investeerders met kennis, ervaring met en een netwerk in de zorg.

Concept zorgfunders

Zorgfunders werkt inmiddels actief samen met twee innovatienetwerken en een organisatie die medisch professionals vertegenwoordigt. Daarnaast zoekt Zorgfunders actief de samenwerking op met bijvoorbeeld patiëntenorganisaties die belang hebben bij bepaalde innovaties.

Zorgfunders en professionele financiers

In een aantal gevallen zal crowdfunding ingezet worden voor proposities die nog te klein zijn om in aanmerking te komen voor traditionele financiering. Hierbij kunt u denken aan een onderneming die een bedrag van bijvoorbeeld EUR 50.000 nodig heeft om een prototype te ontwikkelen. Vaak zijn deze bedragen te klein of is de onderneming nog niet ver genoeg om de interesse te wekken van professionele financiers.

In een groot aantal gevallen kunnen professionele financiers en betrokken investeerders zoals medisch professionals en patiënten elkaar versterken.

Lees meer 

Zorgfunders en crowdfunding platforms

Zorgfunders werkt gedurende alle crowdfunding stappen intensief samen met gerenommeerde crowdfunding platforms zoals Crowd About Now en Oneplanetcrowd.

Lees meer 

Zorgfunders en andere stakeholders

Zorgfunders onderhoudt nauwe contacten met stakeholders die een belangrijke rol spelen bij het succesvol kunnen maken van een propositie. Zo werken de grote zorgverzekeraars en kennisinstituten actief mee bij het beoordelen van de zorginhoudelijke toegevoegde waarde van de propositie en de manier waarop de innovatie eventueel bekostigd kan worden.

Voor meer informatie over onze netwerk en business partners, klikt u hier.