(Voor)verkopen

Bij (voor)verkopen of 'rewards' genoemd investeert de crowdfunder een bedrag in een onderneming en krijgt hiervoor, in principe op een later moment, een tegenprestatie geleverd in de vorm van een product en/of dienst. De ondernemer is met behulp van deze (voor)verkopen in staat om de betreffende producten en/of diensten te realiseren.

Risico voor crowdfunder bij (voor)verkopen

De tijd tussen investering in het project en levering van het product of de dienst wordt zo kort mogelijk gehouden. De kans op onverwachts hoger uitvallende kosten en faillissement van het bedrijf voordat levering plaats vindt, wordt door de genomen maatregelen zo klein mogelijk gehouden. Toch kan het gebeuren dat realisering van een product of dienst onverhoopt niet slaagt, waardoor je het risico loopt je investering kwijt te raken.

Terug