Er is een grote verscheidenheid aan zorgaanbieders, variërend van traditionele ziekenhuizen tot nieuwe organisatievormen waarbij huisartsen en medisch specialisten gezamenlijk zorg aanbieden. Over het algemeen zal een investering in een dergelijke zorgaanbieder minder risicovol zijn dan in een nieuw medisch technologisch product of ICT-toepassing. Daarnaast speelt de regionale binding een rol en zijn (toekomstige) patiënten in de directe omgeving van de aanbieder geïnteresseerd om een investering te doen.

Campagnes in deze categorie zullen meer de vorm van een obligatielening hebben met een rente die hoger is dan een reguliere spaarrekening maar lager dan het verwachte rendement op aandelen of converteerbare obligatielening.

Zorgfunders faciliteert dit type campagnes niet, maar kan de ondernemer wel adviseren welke crowdfunding platformen hiervoor geschikt zijn. 

Terug